SGD platforma pateikė siūlymus LR energetikos ministerijos rengiamam Integruotam nacionaliniam energetikos ir klimato planui

SGD platforma pateikė siūlymus LR energetikos ministerijos rengiamam Integruotam nacionaliniam energetikos ir klimato planui

SGD platforma pateikė siūlymus LR energetikos ministerijos rengiamam Integruotam nacionaliniam energetikos ir klimato planui, kurie prisidėtų prie energetinio efektyvumo užtikrinimo, didintų alternatyvių energijos išteklių panaudojimo energetikoje galimybes, taip pat mažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas bei prisidėtų prie kitų ilgalaikių Lietuvos tikslų,

Klaipėda LNG Forum 2019

Klaipėda LNG Forum 2019

Gegužės 15-16 d. drauge su AB „Klaipėdos nafta“ ir Nyderlandų ambasada Lietuvoje Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas organizuoja KLAIPĖDA LNG FORUM 2019, kuriame susitiks SGD sferos ekspertai, aukšti valdžios pareigūnai, stambių Lietuvos ir tarptautinių verslo organizacijų atstovai iš Baltijos jūros