Pradedami skirstyti Klaipėdos SGD terminalo pajėgumai

Naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorė KN (AB „Klaipėdos nafta“) pradeda kasmetinę procedūrą – SGD terminalo pajėgumų skirstymą naujiems, 2022-iesiems dujų metams, kurie prasideda 2021 m. spalio 1 dieną.

„SGD terminalo veikloje šie dujų metai buvo intensyvūs. Pernai per pajėgumų skirstymo procedūrą buvo rezervuota daugiausiai pajėgumų per visą SGD terminalo istoriją, o dujų metų pabaigoje – ir ženklus papildomų pajėgumų kiekis. Tai lėmė rinkoje nusistovėjusios žemos SGD kainos, kuriomis SGD pirkėjai Europoje aktyviai naudojosi. Pirmąjį šių metų ketvirtį SGD paklausa Azijoje buvo aukšta ir dalis SGD krovinių nukreipiami būtent ten, tačiau gamtinių dujų tiekimas per Klaipėdos SGD terminalą klientams ir toliau išlieka svarbus. Šie metai gali būti klientams svarbūs planuojant savo veiklą ir rezervuojant SGD terminalo pajėgumus dar ir dėl planuojamos baigti GIPL jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos, kuri atveria papildomą rinkos potencialą“, – pažymi Mindaugas Navikas, KN Komercijos direktorius.

Per einamuosius 2021 dujų metus (skaičiuojami nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.) SGD terminale priimtas 41 dujovežis (palyginti, praėjusiais dujų metais – 42), iki dujų metų pabaigos laukiama dar 9 dujovežių. Per šį laikotarpį atgabenta 1,73 mln. kub. metrų SGD, daugiausiai (82 proc.) – iš JAV. Per 2020 m. balandį skelbtą SGD terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą buvo rezervuotos apie 8,4 TWh terminalo pajėgumų, tačiau per einamuosius dujų metus rezervuota dar beveik 12 TWh, iš viso 20,3 TWh (palyginti, ankstesniu laikotarpiu – 22 TWh).

„Šiemet keliame sau uždavinį atsakyti į klausimą, koks ilgalaikių pajėgumų skirstymo mechanizmas ir tarifikacijos modelis gali būti geriausiai pritaikomas Klaipėdos SGD terminalo veikloje. Šiuo tikslu išoriniai ekspertai atliks studiją, kuria bus palyginti Europoje veikiančių SGD terminalų pajėgumų skirstymo ir kainodaros mechanizmai. Atitinkamai radus optimalų mūsų terminalui tinkamą modelį, keisis tiek pajėgumų skirstymo principai, tiek ir pati kainodara, tačiau šiems dujų metams jokie pakeitimai dar nenumatomi“, – sako M. Navikas.

Bendrovė pajėgumus skirsto pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ir bendrovės generalinio direktoriaus suderintas, patvirtintas ir viešai paskelbtas Naudojimosi SGD terminalu taisykles. SGD terminalo pajėgumų skirstymo metu išankstine tvarka bus skirstomi SGD išdujinimo pajėgumai ir SGD perkrovos pajėgumai.

Bendras skirstomų SGD terminalo pajėgumų dydis siekia 3,75 mlrd. nm3, o tai sudaro 44.625.000 MWh per metus, taikant gamtinių dujų viršutinę šilumingumo vertę 11,90 kWh/nm3. Bendrovė nuolat skelbia ir atnaujina savo interneto svetainėje informaciją apie laisvus SGD terminalo pajėgumus, kuriuos galima įsigyti ir dujų metų eigoje.

SGD terminalo potencialių naudotojų prašymus KN priima iki 2021 m. gegužės mėn. 24 d. 16:30 val. Lietuvos laiku.

Šiais dujų metais SGD terminalu Klaipėdoje naudojasi 6 įmonės iš Lietuvos ir Estijos.

Pradedami skirstyti Klaipėdos SGD terminalo pajėgumai