Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė net tris kvietimus teikti paraiškas paramai, skirtai klimato kaitos problemoms energetikos, transporto ir žemės ūkio sektoriuose spręsti. Šiam tikslui iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos numatyta 37 mln. eurų. Paramos tikslas – mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

15 mln. eurų numatyta paramai, skirtai elektrą, suslėgtąsias ar suskystintąsias gamtines dujas, biometaną arba vandenilį naudojančioms transporto priemonėms įsigyti ir joms reikalingai infrastruktūrai sukurti ir plėtoti. Subsidijos sieks iki 40 proc. ir bus teikiamos ūkio subjektams, užsiimantiems keleivių vežimu, teikiantiems komunalines, komercines ar logistikos paslaugas, taip pat vystantiems alternatyvių degalų infrastruktūrą. Paraiškos priimamos iki rugsėjo 1 d. Išsamesnės informacijos galima rasti čia.

14 mln. eurų bus skirta atsinaujinantiems energijos ištekliams (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kt.) panaudoti privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinį kurą. Subsidijos sieks iki 30 proc. Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 3 d. Išsamesnės informacijos galima rasti čia.

8 mln. eurų numatyta investicinei paramai biometano dujų gamybos ir valymo įrenginiams diegti. Subsidijos sieks iki 65 proc. ir bus teikiamos privatiems juridiniams asmenims – didelėms, vidutinėms ar mažoms įmonėms ir žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams. Paraiškos priimamos iki rugsėjo 1 d. Išsamesnės informacijos galima rasti čia.

APVA projektus atrinks konkurso būdu pagal nustatytus kriterijus.

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Iš Klimato kaitos programos skirta 37 mln. eurų paramos energetikos, transporto ir žemės ūkio sektoriams