GIIGNL Technical Study Group paskelbė informacinių dokumentų paketą, kuriame pateikta faktinė informacija apie suskystintąsias gamtines dujas (SGD), jų tiekimo grandinę, SGD dujovežių technologinius ypatumus, saugumo reikalavimus bei su SGD susietų veiklų rizikos valdymą.

Suskystintosios gamtinės dujos yra gamtinės kilmės dujos paverstos į skystą fazę dėl patogesnio jų saugojimo ir transportavimo, nes SGD tūris tampa apie 600 kartus mažesnis lyginant su gamtinėmis dujomis prieš skystinimo etapą. SGD tankis yra beveik dvigubai mažesnis negu vandens tankis ir dėl savo komponentinės sudėties svyravimu gali keistis nuo 420 kg/m3 iki 470 kg/m3, kas leidžia jas ekonomiškai transportuoti dideliais atstumais.

Priklausomai nuo gamtinių dujų komponentinės sudėties jos tampa skystosiomis -162°C (-259°F) temperatūroje esant atmosferiniam slėgiui. SGD yra bekvapės, bespalvės, nesukeliančios korozijos, netoksiškos ir nedegios. Kvapas gamtinėms dujoms suteikiamas naudojant specialius priedus, kurie padeda atpažinti dujų nutekėjimą jų vartojimo metu.

Tuo tarpu gamtinės dujos yra degios, o jų degimo ribos svyruoja nuo 5 iki 15 % ore. Metano degumo riba yra tokia, kad bet koks mažas nugaravusių SGD nutekėjimas iš talpyklų gerai vėdinamoje vietoje greitai išsisklaidys atmosferoje. Be to, siekiant nustatyti tikėtinus nuotėkius ir degius dujų mišinius aplinkos ore, kiekvienas SGD terminalas naudoja specialią SGD nugaravusių dujų atpažinimo įrangą.

Gamtinės dujos susideda iš metano, etano, propano, butano ir kitų nedidelio kiekio sunkiųjų angliavandenilių bei priemaišų – azoto, vandenilio sulfido, anglies dvideginio bei vandens, kurie dažniausiai pašalinami iš dujų jų skystinimo proceso metu.

Dėl savo komponentinės sudėties gamtinės dujos yra švariausias deginantis angliavandenilių mišinys, kuris suteikia galimybę ženkliai prisidėti prie CO2 emisijos mažinimu. SGD naudojimo metu susidaro mažiausiai CO2 lyginant su kitais iškastinio kuro rūšimis, nes gamtinės dujos pasižymi dideliu šilumingumu, mažu anglies kiekiu ir efektyviu deginimu. Nustatyta, kad elektros energijos gamybai naudojamos gamtinės dujos, išskiria 45–55% mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) nei deginant anglį ir 20% mažiau – nei deginant naftą. Svarbu pabrėžti, kad gamtinių dujų panaudojimas taip pat prisideda prie pasaulinės oro taršos mažinimo problemos sprendimo, nes jų naudojimo metu neišsiskiria sieros oksidai ir kietosios dalelės.

SGD tiekimo grandinę sudaro 4 pagrindiniai etapai: gamtinių dujų gavyba, skystinimas, transportavimas, išdujinimas ir tiekimas vartotojams. SGD gali būti transportuojamos naudojant specialius dujovežius, autocisternas, geležinkelio cisternas bei portatyvinius konteinerius. 2018 metais pasaulyje veikė 148 importo ir išdujinimo terminalų, kuriuose SGD buvo saugomos ir išdujinamos arba paskirstomos tolimesniam vartotojui.

SGD transportuojamos iš Alžyro, Angolos, Brunėjaus, Kamerūno, Egipto, Pusiaujo Gvinėjos, Indonezijos, Malaizijos, Nigerijos, Norvegijos, Omano, Papua Naujosios Gvinėjos, Peru, Kataro, Rusijos, Trinidado ir Tobago, Jungtinių Arabų Emyratų ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Tokiu būdu esamieji ir planuojami terminalai turi platų SGD tiekimo šaltinių pasirinkimą.

Daugiau informacijos rasite čia: https://giignl.org/lng-information-papers

GIIGNL Technical Study Group paskelbė informacinių dokumentų paketą