SGDT1

Lietuvos Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) platforma buvo įsteigta 2017 m. lapkričio 8 d. AB „Klaipėdos nafta“, Klaipėdos universitetas, Lietuvos SGD klasteris, UAB „Litgas“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir AB „Amber Grid“, vadovaudamiesi 2016 m. birželio 28 d. pasirašytu ketinimų protokolu su Nyderlandų Karalystės Nacionaline SGD platforma dėl bendradarbiavimo, įsteigė SGD platformą Lietuvoje.

Platformos partneriai siekia skatinti SGD kaip naujo, švaresnio ir tylesnio kuro naudojimą transporto, pramonės bei kituose ūkio sektoriuose ir sukurti visų potencialių SGD rinkos dalyvių bendrą informacinę ir darbo platformą.

SGD platformos tikslai:

  • skatinti SGD verslą ir investicijas, bendradarbiauti energetikos bei kitose ūkio srityse, didinant Lietuvos ekonominį konkurencingumą;
  • populiarinti SGD, kaip švariausio iškastinio kuro, panaudojimą transporto ir pramonės sektoriuose;
  • informuoti visuomenę apie SGD ir jų panaudojimo galimybes;
  • dalyvauti formuojant nacionalinę ir regioninę politiką bei skatinti mokslo bei technologijų vystymąsi SGD srityje;
  • vystyti ir tobulinti SGD tiekimo sąlygas ir teisinį reguliavimą Lietuvoje ir kaimyniniuose regionuose, maksimaliai išnaudojant SGD laivo – saugyklos „Independence“, kaip SGD paskirstymo centro visame Baltijos jūros regione (angl. hub), galimybes Klaipėdoje;
  • kartu su valstybės, savivaldybių, verslo įmonėmis inicijuoti bendrus projektus, susijusius su SGD, siekiant palankiausio įmanomo rinkoje sprendimo tokius projektus finansuojant, viešinant, vystant juos ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyniniuose regionuose;
  • skatinti ūkinės ir komercinės veiklos SGD platformos partnerių veiklos srityse plėtrą;
  • siekiant SGD Platformos tikslų, bendradarbiauti su užsienio partneriais, susijusiais su SGD veikla.

Platformos partneriai į jos veiklą ir keliamiems uždaviniams įgyvendinti investuos nuosavas lėšas.